בוצ'מיץ' - בולגרי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????????
???: 1990
????/?: בולגרי
?????: אין
???: עממי בולגרי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: עמנואל מס. 18
עמנואל מס.224
פינג'אן 2002 - מיני מחנה
רוקדים מס. DVD 85
?÷?? ?????÷?: יוני כאר - מיני מחנה 2002 - CD
עמנואל מס. 18 - קלטת שמע
רוקדים 85 - CD
רוקדים 158 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????