ניגונה של השכונה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: עוזי חיטמן
???: חנן יובל
????/?: יזהר כהן
?÷?? ?????: DVD-Shmulik Gov-Ari - Chagigah 2008
חגיגה - DVD-2008
מחול אירופה 1995
מחול אירופה 2008
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1998
רוקדים מס. DVD 28
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 3 (W149)
ריקודי עם - רמה 2002
?÷?? ?????÷?: רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.137 - קלטת שמע
רוקדים מס.149 - קלטת שמע
רמה ריקודיה 2002 - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה 2008
יוני קאר - Labor Day Mini Camp 2008
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Roberto Haddon Dance Notations
?????: Also sung by Uzi Chitman
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????