אשליות - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1962
????/?: סעדיה עמישי
?????: אין
???: עממי תמני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
רוקדים מס. DVD 77
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Seadia Amishai’s Dances - YE 1005, 205034 Blue Star 1982- S. Amishai
מחול הונגריה 2003, סזארוואס - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
ריקודי סעדיה עמישי - CD
?????: Also sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????