ורד בר - שושנה קופולביץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1983
????/?: שושנה קופולביץ
?????: נעמי שמר
???: לנצברג
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: רוקדים מס. 414
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????