הורה אש - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1990
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אין
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: הורה כיף 1990
מושיקו הלוי 1991
מחול אביב 2012
מחול אירופה 1990
פינג'אן 1990
רוקדים מס. DVD 136
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 9+10
רוקדים 136 - CD
רוקדים מס. 29ו' - קלטת שמע
רוקדים מס.110 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.110 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????