דבקה שחר - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1984
????/?: ספי אביב
?????: משה גיאת
???: משה גיאת
????/?: משה גיאת
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM34
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.207
עמנואל מס.222
רוקדים מס. 17
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
הורה כיף 13 - CD
עמנואל מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים 15 - CD
רוקדים מס. 33 - קלטת שמע
רוקדים מס. 83 - קלטת שמע
רוקדים מס.163 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1991 חלק 1 - קלטת שמע
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.83 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????