הדורכים בגת - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1982
????/?: שלמה ממן
?????: אין
???: יעקב שגיא
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Camp Coleman 2000
Machol Pacifica New Zealand 2002
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - DVD
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
ריקודי עם עם- שלמה ממן No. 1-A&B
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
?÷?? ?????÷?: LP-Manginot 1: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - [SMN1] -(1982)
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 36 - קלטת שמע
רוקדים מס.171 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
שלמה ממן - נווה מדבר - ממן 1 - CD
???? ??÷???? / ????: Gvanim 2014
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????