העלמה - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1988
????/?: שלמה ממן
?????: נתן אלתרמן
???: מרדכי זעירא + נעמי שמר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחול אירופה 1990
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 8 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR8]
מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.82 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shoshana Damari, Rama Samsonov, Gideon Zinger,
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????