הורה סוערת - דוד אדרי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1980
????/?: דוד אדרי
?????: אין
???: יוסף מילוא
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Yenne 2017
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
רוקדים מס. 386 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Kalanit: Israeli Folk Dances - DE 002 - David Edery
הורה כיף 18 - CD
רוקדים 386 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: sma Chanita
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????