אל תעברי לבד ילדה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: ישראל שיקר
?????: חיים חפר
???: רוז בורזוה
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
רוקדים מס. 281 DVD
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 13 (W147)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 16 (W159)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 281 - CD
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
רוקדים מס.147 - קלטת שמע
רוקדים מס.159 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shlishiat Gesher Hayarkon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????