רכב אש - דוד בן נעים + ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1987
????/?: דוד בן נעים + ישראל שיקר
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: מחול אירופה 2003
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
רוקדים מס. DVD 79
?÷?? ?????÷?: ישראל שיקר 1988 - קלטת שמע
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים 79 - CD
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shoshana Damari, Shuli Natan, LiAlso sung by Yeini
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????