ניגון חסידים - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1985
????/?: ישראל שיקר
?????: משה קוטלר
???: חסידי
????/?: יפה ירקוני
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחול אירופה 1987
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
רוקדים מס. 386 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 386 - CD
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????