מזלות - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1978
????/?: שלמה בכר
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: אביהו מדינה
?÷?? ?????: Kochavim 2009
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
רוקדים מס. 407
ריקודי עם - סבבה 2001
?÷?? ?????÷?: LP-Bachar Educational - 001 CB -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
הורה כיף 11 - CD
רוקדים 331 - CD
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2009
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????