אל עלי - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1983
????/?: משה אסקיו
?????: אין
???: עממי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: הורה כיף 1998
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
משה אסקיו 2 - DVD
ריקודי עם - כיף חורף 1992
ריקודי עם - סבבה 2008
?÷?? ?????÷?: LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Moshe Eskayo IFC 7 - 45rpm[IFC7] - Moshe Eskayo
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 25 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים 329 - CD
???? ??÷???? / ????: סבבה 2008
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????