אל תגעו באהבה - יהודה עימנואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: יהודה עימנואל
?????: יגאל בשן, עוזי חיטמן
???: עוזי חיטמן + יגאל בשן
????/?: יגאל בשן
?÷?? ?????: עמנואל מס. 19
עמנואל מס.219
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.112 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.112 (in Hebrew)
?????: Also sung by Kmo Tzo'ani
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????