דויד מלך ישראל - גורית קדמן
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????????????
???: 1960
????/?: גורית קדמן
?????: עממי
???: מרדכי זעירא
????/?: ג'ודי קפלן גינסבורג
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
?????: Also sung by Yaffa Yarkoni, Haparvarim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????