מחמד לבבי - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1977
????/?: בנצי תירם
?????: שרה לוי תנאי
???: שרה לוי תנאי
????/?: אבנר גדסי
?÷?? ?????: מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
עמנואל מס.117
רוקדים מס. DVD 37
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 19 (W176)
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
LP-Yemenite Folk Dances For Ed.Pur. - IY-1 [IY001] - (1980L) - I.Yakovee
LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
בנצי תירם - ניגונים 2 - CD
מטמונים 2 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
?????: Also sung by Shoshana Damari, Ronit Ophir, Daklon, Boaz Sharabi, Esther Ofarim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????