הספיקו מהיר - שאול רוזנפלד
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1966
????/?: שאול רוזנפלד
?????:
???: יווני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
עמנואל מס. 10
עמנואל מס. 15
עמנואל מס.224
?÷?? ?????÷?: עמנואל מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים 155 - CD
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????