קול דודי - זאב חבצלת
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1962
????/?: זאב חבצלת
?????: תנ"כי
???: שרה לוי תנאי
????/?: מרדכי בן דוד
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?:
?????: Song Of Songs 2:8, Also sung by CantAlso sung by Moshe Koussevitzky, Shoshana Damari, Pesach Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????