כשהטל נוצץ - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1993
????/?: ישראל שיקר
?????: מאיר גולדברג
???: ארכדי דוכין
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD-Munich 2010
Israel Shiker Workshop 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
חגיגה - 2010
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
רוקדים מס. 20
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 8 (W131)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 11 (W140)
?÷?? ?????÷?: CD-מינכן 2010
הורה כיף 10 - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס.131 - קלטת שמע
רוקדים מס.140 - קלטת שמע
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: יוני קאר - Labor Day Mini Camp 2009
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
?????: aka Paam
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????