הורה חדשה - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1974
????/?: בנצי תירם
?????: עמנואל זמיר
???: עמנואל זמיר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
עמנואל מס.117
רוקדים מס. 18
?÷?? ?????÷?: LP-CBS Records - CP-29 - (1978) - Benty Tiram
LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 21 - CD
רוקדים 269 - CD
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס. 8 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.8 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????