לנו הכוח - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1958
????/?: רבקה שטורמן
?????: עממי
???: עמנואל עמירן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
?÷?? ?????÷?: LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
יענקל'ה לוי - 1 - CD
רוקדים 109 - CD
?????: Chanukah Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????