לחתונה הלכתי - איציק לזבניק
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1993
????/?: איציק לזבניק
?????: ישראל יצחקי
???: חסידי
????/?: ישראל יצחקי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 65 (W134)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.134 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.134 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????