האנקור - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1978
????/?: יואב אשריאל
?????: אנדה עמיר
???: יצחק אדל
????/?: דליה פרידלנד
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
רוקדים מס. DVD 6
רוקדים מס. DVD 88
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 10 (W180)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 6 - CD
רוקדים 88 - CD
רוקדים מס. 14 - קלטת שמע
רוקדים מס.180 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.14 (in Hebrew)
?????: aka Ankor
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????