פקחי עינייך - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1994
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יואב יצחק
???: יואב יצחק
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
חגיגה - DVD-2007
מחול אירופה 1994
מחול אירופה 2011
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2000
עמנואל מס. 33
עמנואל מס.228
רוקדים מס. 25
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 12 - CD
חגיגה 2000 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 7 - 1995 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 15 - CD
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Machol Italia 2009
ריקוד חורף 2011
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????