בפונדק קטן - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1988
????/?: אבי פרץ
?????: אהרון שבתאי
???: בני ברמן
????/?: בני ברמן
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD רוקדים מס. 502
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM15
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
מחול אירופה קדם סדנה 1999
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 18
עמנואל מס.110
עמנואל מס.217
פינג'אן 1996
רוקדים מס. VCD-1
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 82 (W196)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 20 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס. 85 - קלטת שמע
רוקדים מס.109 - קלטת שמע
רוקדים מס.196 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.109 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.85 (in Hebrew)
?????: Correct pronunciation is befundak but also known as Bepundak
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????