דבקה גיד - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1993
????/?: משה אסקיו
?????:
???: ערבי
????/?: ג'ורג' בר
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
הורה כיף 1993
מחול אביב DVD 2015
מחול אירופה 2008
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
משה אסקיו 2 - DVD
עמנואל מס. 34
עמנואל מס.222
פינג'אן 1993
רוקדים מס. 20
ריקודי עם - כיף חורף 1993
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 11 (W140)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 69 (W139)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 9 - CD
מחול אביב 2015 - CD
משה אסקיו 1 - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס.140 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????