והיה כעץ שתול - שלום חרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????????????
???: 1953
????/?: שלום חרמון
?????: תנ"כי
???: אמיתי נאמן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: רוקדים מס. 311 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Dances For Children (Israeli Folk Dance Medley) - Tikva 106 - Fred Berk
LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
רוקדים 311 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
רישום צעדים: Ahuva Tsadok - Israeli Folk Dance Medley - Issue 2 *
Israeli Folk Dances LP7 - Issue 1 *
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
?????: Jeremiah 17:8, Also Sung by Rachel Hadass
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????