והיה כעץ שתול - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגותמעורבים
שנה: 1953
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: תנ"כי
לחן: אמיתי נאמן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. 311 DVD
מקור המוזיקה: LP-Dances For Children (Israeli Folk Dance Medley) - Tikva 106 - Fred Berk
LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
רוקדים 311 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Machol Italia 2013
רישום צעדים: Ahuva Tsadok - Israeli Folk Dance Medley - Issue 2 *
Israeli Folk Dances LP7 - Issue 1 *
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
הערות: Jeremiah 17:8, Also Sung by Rachel Hadass
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2018-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2018-2002 בבעלות אלי שילה