צ'רקסיה כפולה - פיוניר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1948
????/?: פיוניר
?????: אין
???: עממי רוסי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: רוקדים מס. 312 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
?÷?? ?????÷?: LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
רוקדים 30 - CD
רוקדים 312 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 24 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.24 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
?????: aka Double Cherkessiya
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????