אני לדודי - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1955
????/?: רבקה שטורמן
?????: תנ"כי
???: יוסף הדר
????/?: עופרה פוקס
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Israeli Songs and Dances - Festival 201 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
רישום צעדים: Shai Burstyn/ Ofra Fuchs - Dance with Rivka *
?????: Song Of Songs 6:3
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????