יונתי - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1961
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: תנ"כי
לחן: בני בדרמן
מבצע/ת: עופרה פוקס
מקור וידאו: ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
עמנואל מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: Shai Burstyn/ Ofra Fuchs - Dance with Rivka *
הערות: Song of Songs 2:14
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2018-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2018-2002 בבעלות אלי שילה