בוא דודי - גורית קדמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 1944
????/?: גורית קדמן
?????:
???: יצחק פוגל
????/?: מרתה שלממה, מורט פרימן
?÷?? ?????: ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances Volume 1 - IMF 5/6 - (1957) - Dvora Lapson
רישום צעדים: Martha Schlamme Mort Freeman - Israeli Folk Dances - 12in LP*
?????: First performed in 1944 at the first Dalia Festival
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????