הרשות - שרה לוי-תנאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1972
????/?: שרה לוי-תנאי
?????: אין
???: עממי תמני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: עמנואל מס. 36
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: LP-Kadima: Folkdances of Israel - IFC 2 - (1972) - Moshe Eskayo
הורה כיף 19 - CD
רוקדים 75 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????