לא פעם בקיץ - מרקו בן שמעון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1983
????/?: מרקו בן שמעון
?????: רחל בלושטיין
???: שולמית ליפשיץ
????/?: אריק סיני
?÷?? ?????: DVD רוקדים מס. 50
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 25
ריקודי עם - סבבה 2006
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 17 - CD
מרקו בן שמעון - נעמה - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רוקדים מס. 68 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
?????: Also sung by Arik Einstein, Achinoam Nini, Edna Goren
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????