לכו נרננה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1983
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: בועז שרעבי
???: בועז שרעבי
????/?: יואל שרעבי, משה הילל
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM38
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
עמנואל מס. 32
רוקדים מס. DVD 12
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 1
?÷?? ?????÷?: LP-Galil: Folkdances of Israel for Educational Purposes - LP ME-27 -
הורה כיף 1 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 35 - קלטת שמע
רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
רוקדים מס.100 - קלטת שמע
רוקדים מס.104 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1986 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.35 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????