התשמע קולי - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1977
????/?: יענקל'ה לוי
?????: רחל בלושטיין
???: יוסף מוסטקי + שמוליק קראוס
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: כרמיאל סדנה מס. 4 - 2005 - R239 - DVD
עמנואל מס. 30
?÷?? ?????÷?: LP-Memories From Israel - Hadarim 10 - (1979) - Shlomo Bachar
LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
חוללו זמר מס. 29 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R240)
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
?????: Also sung by Haparvarim, Shem Tov Levi, Habreirah Hativit, Zehava Ben, aka Zemer Nugeh
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????