הפרפר - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1973
????/?: יענקל'ה לוי
?????: שמוליק רוזן
???: אפי נצר
????/?: אפי ווייס
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
עמנואל מס. 30
רוקדים מס. 26
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances II - San Luis Obisbo #2, IFD2 - 575-(1974)-S. Isaacs
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
יענקל'ה לוי - 2 - CD
מטמונים 2 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Or Effi Weiss {Music}, aka Parpar
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????