עד שיפוח יום - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 1962
????/?: יענקל'ה לוי
?????: אין
???: גיל אלדמע
????/?: נגינה
?÷?? ?????: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
עמנואל מס. 29
?÷?? ?????÷?: LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים 109 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
?????: Also sung by Netania Davrath
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????