כאילו סוף - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: אבי פרץ
?????: רחל שפירא
???: שיקו בוארקי
????/?: גלי עטרי
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM8
וני כאר 2010
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1997
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.110
רוקדים מס. DVD 44
ריקודי עם עם דליה סופשבוע 1991 מס. 4,8 ו-10
?÷?? ?????÷?: אבי פרץ מס. 1 - CD
אבי פרץ מס. 2 - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס. 85 - קלטת שמע
רוקדים מס.114 - קלטת שמע
רוקדים מס.115 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.114 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.85 (in Hebrew)
?????: Also sung by Chava Alberstein, Shiko Boarki {Original Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????