חפש אותי - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1982
????/?: יואב אשריאל
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: אפרים, אסתר שמיר
?÷?? ?????: הורה כיף - DVD -2008
עמנואל מס.116
רוקדים מס. 276 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 276 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
?????: Also sung by Lehakat Hanachal, Shula Chey and Tuvia Tzafir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????