סיבה טובה - שמעון עשור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: שמעון עשור
?????: אהוד מנור
???: מתי כספי
????/?: אריק סיני
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. 402
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.119 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.119 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
?????: Also sung by Chanan Yovel, Pinah Ba'emek, Tom Avni
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????