דבקה חיים - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1979
????/?: משה אסקיו
?????: אין
???: שלמה שי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-MachoLA 2015
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
משה אסקיו 1 - DVD
עמנואל מס.109
עמנואל מס.223
ריקודי עם - כיף חורף 1994
?÷?? ?????÷?: LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
עמנואל מס.109 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: Dedicated to Chayim Guzuli
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????