אלו ציפורים - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1983
????/?: משה אסקיו
?????: נעמי שמר
???: ג'יאן קאלוה
????/?: להקת הנח"ל
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
הורה כיף 1993
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
עמנואל מס.109
רוקדים מס. DVD56
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
?÷?? ?????÷?: LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Moshe Eskayo IFC 7 - 45rpm[IFC7] - Moshe Eskayo
LP-Rak B’Yisrael: Folk Dances - AS-7 [ASH] - Amnon Shauli
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 3 - CD
הורה כיף 12 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 3 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים 269 - CD
רוקדים 343 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רוקדים מס.106 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.106 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
?????: Jean Brousol {French Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????