פעם היו פרחים - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: חיים שיריון
?????: תלמה אליגון רוז
???: רלף לויטן
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
עמנואל מס.104
רוקדים מס. 315 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 315 - CD
רוקדים מס. 66 - קלטת שמע
רוקדים מס.102 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.102 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????