דבקה נופר - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1994
????/?: נפתלי קדוש
?????: אברהם לוי
???: אבשלום צוברה
????/?: דקלון
?÷?? ?????: DVD-Camp Yachad 2008
Harkada Camp, Paris, France 2005
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM49
חגיגה - DVD-2005
עמנואל מס. 37
עמנואל מס.222
רוקדים מס. 35
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 5 (W160)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 75 (W157)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2008
הורה כיף 15 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
להיטי דיקלה 3 - CD
מאיר שם טוב - מס. 9 - 1997 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 39 - CD
רוקדים מס.157 - קלטת שמע
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: תרקדו 2008
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????