אהבה עתיקה - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1978
????/?: אליהו גמליאל
?????: נאוה גפן
???: נאוה גפן
????/?: ציפי זרנקין
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
בוני פיה- מלבורן - DVD 2007
מחנה ריקוד 2002
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס.103
רוקדים מס. 263 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 80 (W170)
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
בוני פיה- מלבורן - CD 2007
הילולים 2002 - CD
מחנה ריקוד 2002 - כרמל - CD
רוקדים 263 - CD
רוקדים 74 - CD
רוקדים מס.170 - קלטת שמע
?????: Also known as Kshe'at Rokedet
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????