מגדים לרעי - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1950
????/?: רבקה שטורמן
?????: עמנואל זמיר
???: עמנואל זמיר
????/?: סולימן הגדול
?÷?? ?????: עמנואל מס.101
רוקדים מס. 311 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
רוקדים 311 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????