ברחובות העיר - איציק סעדה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: איציק סעדה
?????: ארלט צפדיה
???: אלג'יראי
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM19
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
הורה כיף 1992
מחול אירופה 1992
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.217
רוקדים מס. 259 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 88 (W194)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 259 - CD
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס.120 - קלטת שמע
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
רוקדים מס.194 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.120 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????