אור חבצלות - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1946
????/?: רבקה שטורמן
?????: שרה לוי תנאי
???: שרה לוי תנאי
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: עמנואל מס.101
רוקדים מס. DVD 91
?÷?? ?????÷?: LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים 91 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רוקדים מס. 89 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
Israeli Folk Dances - 10in LP *
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.89 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????