תנו טיפה נשמה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1990
????/?: ישראל שיקר
?????: יואב גינאי
???: חנן יובל
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
Nitzanim 2014
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM12
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחול אירופה 1991
מחול אירופה 2004
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
רוקדים מס. 11
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 10 - CD
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
רוקדים 8 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס. 94 - קלטת שמע
רוקדים מס.106 - קלטת שמע
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.106 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.94 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????